Ratten & Muizenrat etend1

HOME

Ratten brengen materiële schade toe aan roerende en onroerende goederen,
zij zijn ook dragers van pathogenen , die overgedragen kunnen worden naar
vee, huisdieren en mensen.
Particulieren en bedrijven contacteren bij grote overlast altijd het plaatselijke
gemeentebestuur of de bestrijding dienst van de gemeente zelf.

Enkele tips voor particulierenVoedsel in huis lokt ratten en muizen naar binnen.
Bewaar daarom voedselvoorraden goed afgesloten.
Zorg er ook voor dat ratten uw huis niet binnen geraken.
Dicht (dicht kitten) alle openingen die als ingang kunnen dienen.

Ratten in de tuin


Breng tuinafval en keukenafval naar de composthoop of in de speciale container.
Op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees want dat trekt net muizen en ratten aan.
Sluit ook bewaarplaatsen van groenten goed af.
Hang in landelijke omgevingen nestkasten op voor roofvogels zoals torenvalken en uilen.
Dat zijn de natuurlijke vijanden van ratten. Zij houden de rattenpopulatie mee onder controle.

Ook hier geldt Geen voedsel ! Geen overlast !Particulieren kunnen de problemen vaak gewoon met klemmen of pesticiden onder controle brengen,
wanneer men klemmen of vangdozen etc.. plaatst, werk dan altijd met handschoenen die men eerst
ontdoet van elke vorm van mensengeur (wrijven in tuinaarde)

Lukt dit alles niet ! Of liever geen doe het zelver dan belt u met uw plaatselijke ongedierte bestrijder !
ratten header ii kopie

Voor bedrijven,


die ondanks het contract met de ongedierte bestrijder er niet van overtuigd zijn dat hun
probleem onder controle is zijn wij daar !

Wij bezoeken uw bedrijf en kijken zeer kritisch door neutrale ogen naar alle factoren die
een permanente vrijwaring van ratten en muizen moeten kunnen bewerkstelligen.

Wij heben meet apparatuur om op de communicatie frequentie van ratten,
muizen en vleermuizen de communicaties te kunnen vastleggen,
daar waar ze verondersteld worden aanwezig te zijn.

Wij stellen een rapport op waarin al onze bevindingen en aanbevelingen staan
en eventueel een aanbeveling voor een Ultra sound systeem.ratten01

Het resultaat van gif (rondslingerende ontbindende dieren)


ratten schade

Muizen kruipen tegenwoordig ook graag in de gevel isolatie
(tot op de 9e verdieping van flatgebouwen in de muren)

HOME